Vinteren setter sine spor, og mange av våre kunder har behov for feiing av gater og uteområder når snøen forsvinner.

Vi tilbyr feiing til et stort geografisk område, og leverer feiing i Tromsø og Omegn.

Vi utfører feiing med en selvopptagende feiebil, som også kommer godt til langs kanter og hjørner. Kostene har støvdemping med vann slik at en i størst muliggrad unngår å virvle opp støv.