Utvidelse av gangveier og klargjøring for asfaltering i Ørneveien for Studentsamskipnaden.